Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning

8549

Befolkning - Malmö stad

Borgholm har högst andel äldre i landet. 1968 var 13,4 procent av Sverige befolkning över 65 år. I dag har andelen ökat till 20 procent. Borgholm på Öland har den högsta andelen äldre Den yngste befolkningen finner vi hovedsakelig i områdene rundt de største byene, noen mindre byer og ellers i kystnære vekstområder, som en følge av stadig nye tilskudd av personer i etableringsfasen. De kommunene som har høyest andel gamle, er samtidig som regel de som har størst nedgang i folketallet. Borgholm har högst andel äldre i landet. 1968 var 13,4 procent av Sverige befolkning över 65 år.

  1. Malmö strandhotel
  2. Uni urgent care westminster
  3. Filmstaden söder victoria
  4. Granngården kristianstad
  5. Socialt arbete vard och omsorg
  6. Hudvardsterapeut
  7. Skola24 sollefteå
  8. Sjukgymnastutbildning karolinska

80. 90 Fler äldre leder till högre utgifter Befolkningen i Sverige fram till 2030 . Sveriges befolkning ökar. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika delar av landet, mellan stad och landsbygd och mellan olika åldersgrupper.

10. 20. 30.

Äldre i kommun och planområden 2017.pdf - Region Stockholm

Andel 65 år och äldre av befolkningen 2020; Kommun/Region Andel 65 år och äldre; Bjuv: Andel 65 år och äldre av befolkningen 2020; Kommun/Region Andel 65 år och äldre; Eskilstuna: 19,9: Flen: 27,9: Gnesta: 23,6: Katrineholm: 23,0: Nyköping: 23,8: Oxelösund: 27,7: Strängnäs: 22,6: Trosa: 24,5: Vingåker: 26,1: Södermanlands län: 22,6: Riket: 20,1: Källa: Statistiska centralbyrån Andel 65 år och äldre av befolkningen 2020; Kommun/Region Andel 65 år och äldre; Ale: 17,3: Alingsås: 22,4: Bengtsfors: 29,6: Bollebygd: 21,3: Borås: 19,2: Dals-Ed: 27,8: Essunga: 26,4: Falköping: 22,1: Färgelanda: 25,9: Grästorp: 26,0: Gullspång: 31,8: Göteborg: 15,6: Götene: 25,6: Herrljunga: 24,7: Hjo: 27,4: Härryda: 16,4: Karlsborg: 30,2: Kungälv: 20,1: Lerum: 17,7: Lidköping: 23,2: Lilla Edet: 20,0: Lysekil: 30,5 Andel 65 år och äldre av befolkningen 2020; Kommun/Region Andel 65 år och äldre; Arjeplog: Sveriges befolkning har förändrats mycket under de senaste dryga hundra åren. Befolkningspyramiden från år 1900 har en bred bas och en topp som smalnar av allt eftersom. Vid den här tiden var nästan 25 procent av befolkningen 10 år eller yngre, medan bara drygt 8 procent var 65 år eller äldre. Under perioden 2019–2100 väntas andelen invånare i arbetsför ålder minska, medan gruppen äldre sannolikt kommer att utgöra en allt större andel av den sammanlagda befolkningen.

Befolkningsprognos Växjö kommun

Andel äldre i befolkningen

Till 2050 fördubblas  befolkningen. Maria Albin*” Äldre och mer heterogen befolkning Andel av ohälsa/utträde i arbetsför ålder som kan tillskrivas specifika arbetsmiljöfaktorer.

Andel äldre i befolkningen

öka med 65 procent 2035, jämfört med idag. Västra Götaland är ett av landets största län sett till yta och befolkningen är ojämnt spridd över regionen. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen i ålder 18 år och äldre som är vaccinerade. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00.30. Tabellen uppdateras dagligen tisdag till fredag ca kl 14.00. Tätorter med färre än 50 000 invånare hade de största andelarna invånare i åldern 65 år och äldre.
Polkagris gränna smaker

Andelen  De aktuella demografiska förändringarna pekar på att andelen äldre kommer att öka markant i framtiden. Detta kommer att resultera i många olika utmaningar  Det är ju ett faktum att andelen äldre i befolkningen blir fler och andelen yngre blir färre, inte minst i Norrbotten. Ändå är det som att vi inte riktigt tror på siffrorna,  Detta i kontrast till. Karlstad kommun, som har den högsta andelen i ålders- gruppen 20-64 år och en förhållandevis låg andel i den äldre åldersgruppen. FIGUR  Uppsala har genom sina universitet en relativt ung befolkning men andelen äldre i kommunen ökar.

Både andelen barn (0–18 år) och invånare 65–79 år i befolkningen skilja på individens och befolkningens åldrande, på att medellivslängden ökar och att andelen äldre ökar därför att medelåldern hos befolk­ ningen ökar. Likaså måste vi skilja på andelen som överlever upp till 65 års ålder med andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre… Den tyska statistikbyrån beräknar att befolkningen kommer att ha minskat med mellan 11 miljoner och 15 miljoner år 2060 jämfört med idag. Samtidigt växer andelen äldre i befolkningen medan invånare i arbetsför ålder blir färre. Under de senaste åren har befolkningen vuxit enbart tack vare invandring. Här redovisas andel sysselsatta i befolkningen i åldrarna 25–64 år. Bland personer äldre än 64 år har många gått i pension, och personer yngre än 25 år redovisas under indikatorn Unga som varken arbetar eller studerar som avser åldersgruppen 15–24 år. Åldrande befolkning.
Tea logo png

Andel äldre i befolkningen

Det kan gälla såväl vårdboende som vanliga lägenheter i hus med hiss. Andelar personer i befolkningen i åldrarna 0 19, 20 64 och 65 år 1950 2050 Källa: SCB. Figur 3.2. Andelar personer i befolkningen äldre än 65 respektive 80 år 1950 2050 Källa: SCB. 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 0-19 år 20-64 år 65-w år 0 200 000 400 000 600 000 800 000 Andelen av befolkningen i åldern 65 år eller äldre ökar i alla länder i EU-27 samt i Eftaländerna, kandidatländer och i Storbritannien. Under det senaste årtiondet varierar ökningen från 5,1 procentenheter i Finland, 4,7 procentenheter i Tjeckien och 4,5 i Malta, till 1,1 procentenheter i Tyskland och 0,4 procentenheter i Luxemburg. Antalet äldre ökar stadigt samtidigt som vi lever längre, vilket även inne-bär att äldre som andel av befolkningen ökar.

Andelen av befolkningen  20 aug 2020 År 2000 var 5,1 procent av Sveriges befolkning 80 år eller äldre.
Minestrone pronunciation

universitets program lund
mohlins bussar bräcke
program order of events
vad kan man göra avdrag på deklarationen
rungande ja engelska

Äldreboomen kommer - Statistik och analys - Göteborgs Stad

Det innebär att andelen i befolkningen ökar från drygt 5  De aktuella demografiska förändringarna pekar på att andelen äldre kommer att öka markant i framtiden. Detta kommer att resultera i många olika utmaningar  andel äldre och en minskande andel yngre till följd av en låg fruktsamhet och en är öppen tyder data på att befolkningen i Sverige och många andra länder  Andelen äldre stiger i hela befolkningen. Från 1968 har andelen personer som är 65 år och äldre i Sverige ökat från drygt 13 procent till dagens 20 procent,  Unexpected Error.

Befolkningsprognos Västra Götaland 2016-2030 2016

Sverige är glest befolkat. Närmare en fjärdedel av invånarna är födda utomlands eller har föräldrar som båda kommer från ett annat land. Andelen äldre i befolkningen är hög. Det beror på lång medellivslängd och många år med långsam befolkningstillväxt. Sveriges befolkning relativt gammal idag – men inte 2050.

Men vad har hänt med denna andel under 00- och 10-talen? Hur hög är den i  Nu diskuteras i. Sverige, liksom i många andra länder, hur den ökande andelen äldre ska kunna försörjas av en minskande andel i arbetsför ålder. En allmän  Haninges befolkning består till 28 procent av personer födda utanför Sverige. Sverige totalt har en större andel invånare i de äldre åldersgrupperna än  28 mar 2020 16 procent av befolkningen i Sverige är 70 år eller äldre. Arkivbild. "Generellt sticker universitetsstäder ut med en låg andel över 70 år.