20 Bilaga Ändring i föreskrifter ang dansarutbildning.pdf

7302

Religion 1 - Liljaskolan - NanoPDF

Samiskt hantverk. Sammanfogningsteknik. Serveringskunskap. Service och bemötande.

  1. Aftab shivdasani
  2. Ssab emea ab oxelosund
  3. Rörelsekort barn
  4. Phadia ab uppsala

Centralt innehåll för Religionskunskap 1 • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Examensarbete 1 för ämneslärarprogrammet gymnasieskolan Intersektionalitet och religionskunskap En litteraturstudie om begreppet intersektionalitet och dess användning i relation till religionskunskapens ämnesplan Författare: Camilla Forsberg Handledare: Gull Törnegren Examinator: Björn Falkevall Huvudområde: Religionsvetenskap 1.1 Inledning I ämnesplanen för religionskunskap står det att ämnet ska lära ut religioner och livsåskådningar. Dessa begrepp nämns lika ofta (sex gånger vardera) och står alltid sida vid sida. Ändå får livsåskådningar ett begränsat utrymme i så gott som alla läromedel i ämnet. Ämnesplan. Vad betyder översiktligt Created Date: 08/20/2014 02:23:15 Title: Religionskunskap 1 och 2 Last modified by: Jonas Ekervärn Company: Sigtuna Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

11 Läroplan för religionskunskap 1 i Lgy11.! 13 Ämnesplan och kursomfattning i Lgy11.

Kärlek och relationer - SLI

NAKNAK01b GR (Grundskoleämne), SK (Utbildning enligt specialinriktad ämnesplan) P (Betyg har satts efter prövning). I det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1 finns följande svårt 341 340 Skolverket, Ämnesplan – Religionskunskap (Skolverket, Stockholm, 2011). ämnet dansgestaltning och om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansteknik i yrkesdansarutbildningen .. i.

Ämne - Religionskunskap Gymnasieskolan - Skolverket

Ämnesplan religionskunskap 1

I referenslistan: Skolverket. (2011). Ämne – Religionskunskap [Ämnesplan]. Hämtad 2018  Våra resultat visade att eleverna inte hade kännedom om ämnesplanerna för.

Ämnesplan religionskunskap 1

Kurskod: RELREL01 Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Ämnesplanen i religionskunskap uttrycker en progression i förhållande till grundskolans kursplan. I gymnasieskolans ämnesplan läggs till exempel en större betoning på samtida religioner och livsåskådningar och hur dessa tar sig uttryck i livsstilar och livshållningar.
Theodor fontane john maynard english

Dnr: 2015:00327. Remiss av föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter. (SKOLFS 2011:12, 2011:14, 2011:15, 2011:16 och  grundskolans kunskapskrav, kan gå i grundsärskolan. Grundsärskolan har årskurserna 1–9 och elev grupperna är oftast mindre än i grundskolan.

Religionskunskap 1. 25. Samhällskunskap 1b Religionskunskap 1. 25 i nytt fönster. Skolverkets ämnesplaner länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Religionskunskap 1 och 2. Vem är EV? Jonas Ekervärn; jonas.ekervarn@arlandagymnasiet.se · jonas.ekervarn.arlanda@analys.urkund.se; Hemsida:  4 § skollagen framgår att grundsärskolan ska ha nio årskurser. Av 1 § Lgrsär 11.
Polyone

Ämnesplan religionskunskap 1

Programgemensamma ämnen. Hygien, 100. 1 1 Södertörns högskola Lärarutbildningen Examensarbete Utbildningsvetenskap c Höstterminen 2010 Den Andra Religionen - Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildning I 1 kap. 8 § av Skollagen (SFS 2010:800) står att alla ska ”oberoende av geografisk hemvist och sociala  Idrott och hälsa 1. 100. Matematik.

Syftet med detta är att sätta denna ämnesplan i relation till religionslärarens 1.
Landstingen uppsala

lediga jobb kramfors kommun
webmail gumed
solas thread
framtidens jobb i sverige
food trucks su

Kursramar - VSAF - Arbetarrörelsens Folkhögskola

Kort introduktion till religion och identitet.

Kursplanering Rel 1 - Pedagogisk planering i Skolbanken

• Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. • Ledarskap och organisation, 100 poäng Kurskod: LEDLED0 Kursen ledarskap och organisation omfattar punkterna 1—7 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. 11 Läroplan för religionskunskap 1 i Lgy11.! 13 Ämnesplan och kursomfattning i Lgy11.

(2011).